Lavastein grill

Lavasteiner til gassgrill

Lavastein grill
Lavastein til grill

Med lavastein til grill holder du bedre på varmen og minsker gassforbruket, de dekker også brennerene og hindrer fettdrypp direkte på disse noe som igjen betyr mindre røyk og brannfare og også lengre holdbarhet

Det er langtfra alle gassgriller du skal ha lavasteiner i og det brukes i færre og færre nyere modeller (her beskyttes brennerene av metallplater). Men om du har en eldre modell med stein lønner det seg å skifte dem ut hvert eller annethvert år alt etter hvor mye du griller

Har du grill med stein bør den kanskje skiftes? Hver gang lavastein blir varme minsker nemlig litt av evnen til å holde på varmen og det lønner seg å skifte dem ca hver 50 gang du har fyr på grillen.  Det merker du selv når du skrur av gassen, hvor lenge  de holder på varmen. Dessuten blir de “grisete” av fett og det kan også være grunn til å skifte om du kjenner lukten av harskt fett når du fyrer opp.

Mer info om/kjøp lavastein